2021-2022 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ეტაპები და ვადები
11 აგვისტო 2021

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მობილობით სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ

ინფორმაცია 2021-2022 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ეტაპების და ვადების შესახებ, იხილეთ ბმულზე