ბიბლიოთეკა
 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩამოყალიბდა (შეიქმნა) 2016 წელს.
ბიბლიოთეკა მომხმარებლებს სთავაზობს საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრულ ძირითად და დამატებითი ლიტერატურის ნაბეჭდ და ელექტრონულ კოლექციას, მხატვრულ და საცნობარო ტიპის ლიტერატურას, რომელიც მათ გაუდვილებთ მიიღონ თანამედროვე განათლება და აწარმოონ ხარისხიანი კვლევები.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ქართულ და საერთაშორისო საგამომცემლო სახლებთან და სისტემა­ტი­უ­რად ანახლებს რესურსს ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების სახით.

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩამოყალიბდა (შეიქმნა) 2016 წელს. ბიბლიოთეკა მომხმარებლებს სთავაზობს საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრულ ძირითად და დამატებითი ლიტერატურის ნაბეჭდ და ელექტრონულ კოლექციას, მხატვრულ და საცნობარო ტიპის ლიტერატურას, რომელიც მათ გაუდვილებთ მიიღონ თანამედროვე განათლება და აწარმოონ ხარისხიანი კვლევები.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ქართულ და საერთაშორისო საგამომცემლო სახლებთან და სისტემა­ტი­უ­რად ანახლებს რესურსს ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების სახით.