სამუშაო სივრცის დაჯავშნა


სივრცის დასაჯავშნად აუციელებელია ნებისმიერ ბრაუზერში გახსნათ ერთდროულად BTU-ს ფოსტა და დასაჯავშნი ფორმა