განვითარების სამსახური

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის განვითარების სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებში: ბიზნესში, ტექნოლოგიებსა და ციფრულ ეკონომიკაში, ხელი შეუწყოს თანამშრომლობისა და საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირების პროცესს; დაეხმაროს ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს პოტენციალის განვითარებაში და ინოვაციური პროექტების განხორციელებით, მოხდინოს ახალი ცოდნის გენერირება და გავრცელება.

განვითარების სამსახურიის მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება, ისეთ პროექტების განსახორციელებლად, რომელიც ხელს უწყობს უნივერსიტეტისა და ზოგადად ქვეყნის განათლებისა და ეკონომიკის განვითარებას, მათ შორის სოციალური და კორპორატიული  პასუხისმგებლობის გაზიარების კუთხით.


განვითარების
სამსახურის კომპეტენციებ მოიცავს, BTU-სთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებს - ბიზნესი, ტექნოლოგიები, ციფრული ეკონომიკა:

 • განვითარების მიმართულებით BTU- თანამშრომლობისა და საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
 • BTU- და მისი პარტნიორების შესაძლებლობების კონსოლიდაცია;
 • საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა;
 • საგრანტო დაფინანსების მოპოვება უნივერსიტეტის პოტენციალის განვითარება პროექტების განსახორციელებლად;
 • BTU- მისიის და სტრატეგიის საპასუხოდ მეწარმეობის, ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო პროექტების დაგეგმვა, შემუშავება და განხორციელება;

მიმდინარე საგრანტო პროექტები


 • ბრიტანეთის საბჭო, პროექტი შემოქმედებითი ნაპერწკალი ჰენლის ბიზნეს სკოლასთან პარტნიორობით
 • ბრიტანეთის საბჭო, პროექტი შემოქმედებითი ნაპერწკალი რეგიონალური აქტივობები ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით
 • ბრიტანეთის საბჭო, ინგლისური ენის კლუბი
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ტექნოლოგიური ფესტივალი
 • აშშ-ის საელჩო საქართველოში, დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა, “ქალები ტექნოლოგიაში
 • აშშ-ის საელჩო საქართველოში, წიგნის თარგმნის გრანტი
 • Erasmus + -ის ჟან მონეს ასოციაციების მხარდამჭერი პროგრამა, კიბერუსაფრთოების მიმართულებით
 • European Fund for Southeast Europe- ის საგრანტო პროგრამა, პრე-აქსელერაცია და სტარტაპ ეკოსისტემის მხარაჭერა.