მიმდინარე კვლევები

RES LAB -ის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

(კვლევების ხელმძღვანელი მაია მელიქიძე)

  
1.ე
ლექტროენერგიის წარმოების დეფიციტი და პრობლემის გადაჭრის ერთერთი ალტერნატივა განახლებადი ენერგორესურსები (მზის ენერგია)

2. განახლებადი ენერგორესურსები საქართველოში და მსოფლიოში  -  სახელმწიფოს სტრატეგია და საშეღავათო სისტემა, რაც შეიძლება ამოქმედდეს იმ ორგანიზაციების მიმართ,  რომლებიც გადავლენ განალებად ენერგორესურსების მოხმარებაზე 

3. ტოპ3  ინდუსტრია/სექტორი საქართველოში, რომელსაც აქვს პერსპექტივა დანერგოს განახლებადი ენერგორესურსები 

4. ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციის რისკები და სარგებელი ბიზნესის   სივრცისთვის.

5. ანახლებადი ენერგორესურსის საქართველოში დანერგვის სამართლებრივი ასპექტები

 

AI LAB-ის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

1. ნახევრად სტრუქტურირებული დოკუმენტების ანალიზი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით

(კვლევის ხელმძღვანელი მიხეილ ქანთარია, გიორგი ჩახნაშვილი)

 

მეწარმეობის ცენტრის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

1. ინოვაციური სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირება საგანმანათლებლო სივრცეში

(კვლევის ხელმძღვანელი ნინო ენუქიძე)ციფრული ეკონომიკის მიმართულებით მიმდინარე კვლევები


1. ციფრული ნდობის დამყარების აქტუალობა ქართულ ბაზარზე, როგორც არაფორმალური ინსტიტუციური ცვლილებება ციფრულ ეკონომიკაზე ტრანსფორმაციის პროცესში
(კვლევის ხელმძღვანელი ცოტნე ჟღენტი)

 

2. ციფრული აბრეშუმის გზა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციების როლი 

(Digital Silk Road and the Role of IFIs)

(კვლევის ხელმძღვანელი მარიამ ლაშხი)

 


დაგეგმილი კვლევების ჩამონათვალი

 


1. განახლებადი ენერგოწყაროები და მათი ზეგავლენა ბიზნესზე

(კვლევის ხელმძღვანელი მაია მელიქიძე)2ციფრული აბრეშუმის გზა - ერთიანი ციფრული პლატფორმა ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობისთვის

(კვლევის ხელმძღვანელი დავით გონდაური)


3. კვლევებისა და განვითარების ეკონომიკური ასპექტები და მისი მნიშვნელობა საქართველოსათვის

(კვლევის ხელმძღვანელი დავით გონდაური)

 

4. ციფრული ტექნოლოგიები ქართულ ეკონომიკაში, გლობალური პანდემიის ფონზე

(კვლევის ხელმძღვანელი ვახტანგ ჭარაია)

5. „ციფრული რეპუტაციის მნიშვნელობა და შეფასება ბიზნეს სექტორისთვის საქართველოში“

(კვლევის ხელმძღვანელი ცოტნე ჟღენტი)

 

6. Femtech, ქალების როლი ტექნოლოგიებში (Femtech, Women in Tech)

(კვლევის ხელმძღვანელი მარიამ ლაშხი)

 

7. ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესება მეწარმეებისათვის 

(კვლევის ხელმძღვანელი მარიამ ლაშხი)

 

8. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების პრაქტიკული გამოყენების გზები განათლების ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში

(კვლევის ხელმძღვანელი მაია ნონიაშვილი)

 

9. ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ციფრული მმართველობის განმავითარებელი ინსტრუმენტი

 (კვლევის ხელმძღვანელი ხათუნა ბურკაძე)

 

10. „ელექტრონული ჯანდაცვის“ ათვისების გამოწვევები და ბარიერები საქართველოში

(Barriers and Challenges to the Adoption of E-Health)

  • ტელემედიცინის ფართოდ გამოყენების ბარიერები და გამოწვევები
  • ელექტრონული სამედიცინო ისტორიების გამოყენების ბარიერები და საჭიროებები
  • კოვიდ აპლიკაციებისა და ელექტრონული პლატფორმების როლი და ბარიერები
(კვლევის ხელმძღვანელი ნინო მიქავა)

 

11. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კვლევა ციფრული მონიტორინგის სისტემების გამოყენებით

(კვლევის ხელმძღვანელი გიორგი ბასილაია)