სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

2019 წლის 14 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა.


კონფერენციზე საკუთარი ნაშრომი წარადგინა 13-მა სტუდენტმა.

ითოეული მონაწილის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემის გარშემო.  კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი, გამოვლინდნენ  საუკეთესო  ნაშრომების ავტორებიც.

2020 წლის 16 დეკემბერს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მეორე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა.

კონფერენციზე საკუთარი ნაშრომი წარადგინა 20-ზე მეტმა სტუდენტმა.

პრეზენტაციების შემდგომ გაიმართა დისკუსია განხილული თემის გარშემო.  კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი, გამოვლინდნენ  საუკეთესო  ნაშრომების ავტორებიც.


პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ელექტრონული ვერსია