საერთაშორისო სერტიფიცირება

იხილეთ კურსების ჩამონათვალი, რომლის გავლის შემდეგ უნივერსიტეტები და ორგანიზაციები საერთაშორისო სერტიფიკატებს მოგანიჭებენ:

 

ღია საგანმანათლებლო მასალები